Martedì, 09 agosto 2022 - ore 00.35

Presepio Una poesia in dialetto cremonese di Franco Guindani

In questa nuova poesia Guindani descrive il presepio facendo venire la voglia di costruirlo anche fuori tempo.

| Scritto da Redazione
Presepio Una poesia in dialetto cremonese di Franco Guindani

'Presepio'  di Franco Guindani

En sol piàan pusèe bàs dè la scànsia

na muntagnoola dè lègna ben muciàada

ndua ghè scavàat na gròta

pièena dè pàia e fèen,

cun in fùunt, quasi sguarnàat, en bo e n’asenìin,

e in méza ben giöst in so la pàia

en bel bambìin.

De fianc a luu, tot bèl e suridèent,

so mama vestìida de celèst,

 ingenuciàada, séeria, en pòo fiacàada.

Dè chèl’altra pàart, cul bac, en pòo pelàat,

in pée, Giusèp, el vàarda el so putél

cusè bèl ch’èl ghè pàar gnan véera.

Intùurnu en qual pràat de tèpa,

bela véerda e frèesca e mulesìna.

En so ste pràat in pée, cuciàadi,

adrée a mangiàa, li pegurìni

e ‘n qual pastùur, més indurmèent

inturnu al fooc, o sveglio

chèl vàarda a chèla lùus che brila in ciéel

a sura a la muntàgna.

So na stradina de sàbia e gèrètina

altèer pastùur, dùni e putéli

i cùr in vèers la gròta,

li pòorta dei regài: en cestìin d’oof,

en pès, del pàan, na bròca d’àaqua

o ‘n pegurìin in spàla.

In fùunt dò caselìni, en paesìin luntàan,

l’umbra d’en castél, scuur e catìif.

Didrée, tacàat al muur, en bel ciel blö,

pièen de stéli lusèenti cuma brilàant.

E davanti ‘n putél chel’vàarda

cun  i’uc che rìt, intèent a remiràa

‘l paesàc, véc e sèen chèl, ma semper noof e bèl.

Franco Guindani (Cremona) 

1579 visite

Articoli correlati

Petizioni online
Sondaggi online