Giovedì, 27 gennaio 2022 - ore 19.15

En baziin e Séera d'invèernu Poesie in dialetto di Franco Guindani

Ringraziamo il maestro Franco Guindani per aver messo a disposizione del nostro sito queste due poesie

| Scritto da Redazione
En baziin  e Séera d'invèernu  Poesie in dialetto di Franco Guindani En baziin  e Séera d'invèernu  Poesie in dialetto di Franco Guindani En baziin  e Séera d'invèernu  Poesie in dialetto di Franco Guindani

En baziin

Gòo vist, in stràada,

intàant che pasàavi,

du muruziin che i se dàava en bazìin.

Ma jéera bèi sti dùu putéi

che i se 'nbucàava cuma juséi.

Màma quàant tèemp ghèe pasàat

dal prim bazìin che gòo pruvàat.

L'éera de séera, sö na stradéla

cun me muéer amò putéla.

Àan  me però sìi mìia tàan véc

àansi per dìila ghiivi i stès àn

ma me credìivi tàant püsèe gràand.

Ma l'è stat bèl: el cóor el tremàava

intàant che àan lée la me bazàava.

Èeco - gòo dìt - cuma càambia i tèemp:

nòon se sguarnàaum,

chèesti chè 'nvéci i gàa mìia paüura

de fàase i sóo bèi cumplimèent

àanca ché in stràada,

in méza ala zèent.

 

Séera d'invèernu

Brìla la néef  só i càamp

brìla la stràada, amò pièena de giàs;

in del lüzùur pedàali.

Sòo de per mé ma gòo mìia paüura;

vàardi la löna che me fà cumpagnìa,

vàardi li stéli che pàar che li scintìla.

Ghè 'n gràan silèensio  intùurnu,

cuzé tàanta pàas che sèenti gnàan el frèt.

Sòo pièen de sentimèent.

I'n só la purteséla me spéta la murùuza.

Pedàali, e sòo cuntèent

 

Franco Guindani (Cremona)

Biografia Franco Guindani, nato a Corte de’ Frati il 22 settembre 1942.

Ha Abitato a Corte de’ Frati fino a qualche anno fa.Insegnante elementare, pensionato dal 1992. Impegnato  da  sempre nella politica locale, dal 1975 al 1995 ha svolto il ruolo di consigliere comunale, assessore con incarico alla istruzione e infine di sindaco di Corte de’ Frati. Attualmente risiedo a Cremona. Iscritto al Sindaco dei Pensionati della CGIL. Appassionato di dialetto, mi piace scrivere e curiosare nelle vecchie carte, alla ricerca di un mondo che se pur recente non esiste più, ma che merita di essere conosciuto e capito perché in esso affondano le nostre radici.

1758 visite

Articoli correlati

Petizioni online
Sondaggi online