Sabato, 06 giugno 2020 - ore 12.59

Piedibus di Franco Guindani , poesia in dialetto cremonese

“PIEDIBUS” ghéera scrit sol manifèst sut a di putéi che caminàava

| Scritto da Redazione
Piedibus di Franco Guindani , poesia in dialetto cremonese

Piedibus

“PIEDIBUS” ghéera scrit  sol manifèst

sut a di putéi che caminàava.

Go capìit che ‘l vurìiva dìi de truvàase  lé

per  endàa insèma a scola, a pée.

Ma cùma càambia i tèemp!

Cusa garèsum dat alùura, quan sium putéi,

de pudìi saltàa  ‘nso ‘n carèt,

o vìighe na bicicléeta, an ruta,

per mia fàala a pée.

Quaidöon i vegnìiva de luntàan,

an quater o cinc chilometri i ghìia de fàa.

D’estàat l’éera àan na pasegiàada,

taia so per i sentéer, cùrèr a travèers i càamp.

Ma d’invèernu, cui stivalìin de göma,

négher, che i te tegnìiva en frèt!

Sium inturcèent cun capéi e sciàarpi,

e ghium li braghi curti e i calsetòon

de làana tacàat cui lastic al curpèt.

Sal fiucàava l’éera na féesta:

balàadi, lìischi, fantìni; sentium  gnàan el frèt.

I fioi di padròon i a purtàava in slita,

cul ninsòt tiràat d’an bèl caval

cul paisàan inturcent en del tabàr;

ma so mìia sa siun nòon che ia invidiàava

o iéra lùur che i nìiva na gran voia de giugàa.

Iéera altèer tèemp, altri stagiòon.

La primavera caminaun en de li rösi,

cercaum li violi, nasaum el prufom,

gudium el sulìin che ne scaldàava,

e la stràada l’éera sèen tròp curta.

Sium in tàanti, sium cuntèent, sium putéi.

La zèent la ne vardàava, la ne tegnìiva d’uc.

camion e màchini i ghìiva amò de végner

a impestàa l’aria;

apèena en qual carèt cun en caval o n’asenìin.

Ma chéel che adès se fidarès

a lasàa ndàa ‘n putél a scola de per lùu?

E alùura pulmìin, màchini e sàm

e intasamèent, e aria spurca.

Brau, ghi fat bèen a pensàaghe,

che impari i putèi, e pò la zèent,

a gudìise en pòo de muvimèent,

a vardàase atùurnu, a nasàa ‘l vèent,

a riscuprìi el sùul, la vista d’en qual fiurelìin

sguarnàat anca ne l’erba stèenta.

Pusèe de töt però che i’mpari cuma lè bèl

aviàase insèma  a scola   

per màan an  cumpàgn,

cun tanti ròbi de vàarda e de cuntàase so.

Di Franco Guindani (Cremona) 

1912 visite
Petizioni online
Sondaggi online

Articoli della stessa categoria