Mercoledì, 24 aprile 2024 - ore 07.42

I nome dei pesci del Po nel dialetto cremonese di Giorgio Barbieri

Ormai nei nostri fiumi sono rimaste poche specie di pesci. Proviamo a farne un elenco, indicando il nome in italiano, il termine scientifico e la traduzione nel mio dialetto cremonese non certo corretto dal punti di vista ortografico.

| Scritto da Redazione
I nome dei pesci del Po nel dialetto cremonese di Giorgio Barbieri

I nome dei pesci del Po nel dialetto cremonese di Giorgio Barbieri

Ormai nei nostri fiumi sono rimaste poche specie di pesci. Proviamo a farne un elenco, indicando il nome in italiano, il termine scientifico e la traduzione nel mio dialetto cremonese non certo corretto dal punti di vista ortografico.

Alborella (alburnus alburnus). L'ambulina l'è el pess pusee picool che gh'è. El se ciapa in coreente o in lanca cun i cagnott o le beeghe. L'è bunissima frita in padela.

Anguilla (anguilla anguilla). L'anguila o l'inguila l'è sempeer pusee raraa dale nostre paart. La viif sol foond e el pescaduur el dopra le beeghe cuma escaa. L'è en pes che se ciapa pusee facilmeent de nott.

Barbo (barbus plebejus). El barbi o la barbizuna l'è quaasi spariit. Quaand el se taca a l' amm l'è na feesta.

Black Bass o persico trota (micropterus salmoides). Nualteer el ciamuum bucaloon perchè el g'ha la buca largaa e piena de deent. Se te steet miaa ateent el sgagnaa tam'e een caan. El se ciapa cun el cuciareen o cun l'eesca viiva.

Carpa (cyprinus carpio). Carpa o carpanell, en pes graand e gross che viif in sol foond de le laanche, veseen a riiva. Per ciapaal se uuza el melegott o le beeghe. El pool zuperaa ancaa i dees chilii. Gh'è ancaa la carpa a specc, cun di toch senza squaame.

Cavedano (leuciscus cephalus). N'aa voolta el caveseen l'eera de cà in dee Poo. I pescaduur per ciapaal cun la bacheta i' usaava le cavalete, le beeghe, i cagnott e anca l'uua e le sereze. El nudaava in coreente a fiil d'aqua. Adess l'è quasi spariit.

Luccio (esox lucius). El loss (mancaa l'acento) l'è en pess raar. El se ciapaa cun l'esca viiva e el cuciareen. El mangiaa i'alteer pess, ma ancaa i soregh, le raane e i biss graneer. Ancaa luu el g'ha i deent, quiindi ocio.

Persico reale (perca fluviatilis). El pess perseegh l'è bel da vedeer e bon da mangiaa. I' la ciama cusee perchè la pell l'è ruviida tam'e en persegh.

Persico sole (lepomis gibbosus). Quaante gardele g'ho ciapaat da regass, impieniivi el redeen. Aluura el siivi mia che l'era mia boon de mangiaa, anche se i piasenteen i l'a faa in aioon. L'è bell perchè culuraat de bleu, russ, arancioon, veerd e giaald.

Siluro (silurus glanis). El siluroo l'è tame el nimaal, el mangiaa de tot. L'è rivaat in Poo lazat andaa dai laghett de peesca spurtiiva, adess l'è diventaat el nemiz da mazaa. In Poo i g'ha ciapaat silurii de ooltre en quintaal. L'è ancaa brott da vedeer.

Tinca (tinca tinca). La tenca o la tenchela l'è el pess veerd in aalt e giald e arancioon sota la paansa. La viif in foond e la se ciaapa cun le beeghe.

Pesce gatto (ameiurus melas). El pess gatt, negheer, cun i barbiiz e le spine che spoons, el see troaa ne le laanche. Adess el diventaa poo graand, ma na voolta el pudiiva rivaa a en chilo.El se ciapaa cun le beghe ne la peesca a foond.

E poi ci sono i gogò, i bremm, i carass, i lucioperca e aalter tipi de pess furmaat da 'i incrooci fra na specee e n'aaltra.  E gh'è ancaa el cefalo, en pess che paart dal maar per rivaa nei noster fiomm a meteer zo i'oof. El rivaa chì ma de solit el turna poo indree, el g'he riess miaa. L'è boon de mangiaa perchè el portaa in taula el sauur del maar. G'ho mia parlaat del sturioon, urmai quasi spariit dal noster fiomm. 

11696 visite

Articoli correlati

Petizioni online
Sondaggi online